px

Kavels in Brabant

Ruimte voor Ruimte biedt vele kavels

Ruimte voor Ruimte, een initiatief waarmee SelektHuis veel samenwerkt, kan bouwkavels aanbieden dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken, fosfaatrechten ingeleverd, en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels en bouwtitels worden uitgegeven.

De sloopvergoeding die de agrariërs ontvangen hebben, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de kavels. Voor de uitvoering van deze regeling is de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV door de provincie Noord-Brabant opgericht. Na verwerving van de benodigde gronden maakt de ontwikkelingsmaatschappij eerst een stedenbouwkundig plan voor de locatie en een ontwerp voor het openbaar gebied. Vervolgens worden de kavels bouwrijp gemaakt en verkocht. Tenslotte zorgt Ruimte voor Ruimte voor de bestrating en het groen van de openbare ruimte.

De beschikbare kavels zijn o.a. te vinden in:

Voor meer informatie over de bouwmogelijkheden op één van deze projecten kunt u  contact opnemen met de adviseur uit deze regio Dennis aan de Wiel via 06-22915724 of Philip den Hollander 06-22915716.