px

De grote meester

Het verhaal achter deze prachtige Amerikaan

Het vertrekpunt is als volgt: De opdrachtgever woont al jaren op een mooi plekje. Zij hebben in de jaren ’70 de huidige woning gebouwd, maar deze woning krijgt steeds meer gebreken. Aan SelektHuis de vraag om een nieuwe woning te ontwerpen en te bouwen op de kavel. De opdrachtgevers zijn bereisd en hebben meerdere woningen van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright, o.a. bekend van het Guggenheim museum in New York, ‘in het echt’ mogen aanschouwen (tot lichte jaloezie van de ontwerper). Zij zouden graag een ontwerp in zijn stijl zien, maar dan vertaald naar de locatie. Een duidelijke en vooral een leuke uitdaging.

Begeleiding van a tot z

Er werd een fraai ontwerp opgezet, waarbij de tuin en de leuke plekjes van de kavel een belangrijke rol spelen. De opdrachtgevers geven veel bruikbare input en eigenlijk loopt het ontwerpproces heel soepel. De opdrachtgevers zijn enthousiast en er wordt besloten om het ontwerp voor te leggen aan de gemeente en de welstandcommissie.

Helaas stuitten we hierbij op enorme vertraging. Door onder andere wijzigingen binnen de afdeling welstand en een op handen zijnde herziening van het bestemmingsplan, verliep het vergunningstraject helaas moeizamer dan gehoopt. Toch bleven zowel wij als de opdrachtgever achter ons ontwerp staan. Samen met de opdrachtgevers bleven we aankloppen op de deur van de gemeente om de droom van de opdrachtgevers te realiseren.

We bouwen sámen

Na ruim 2 jaar van standvastigheid was het dan eindelijk zover! De bouw van een licht gewijzigde versie van het oorspronkelijke ontwerp kon beginnen! Uiteindelijk is er één gevoel wat beklijft en dat is dat we samen met de opdrachtgever een ontwerp hebben gerealiseerd waar iedereen in geloofde en achter stond, en waarvoor we gezamenlijk hebben gestreden.

Terug naar Inspiratie