px

Groen en waterrijk

Kaveluitgifte in Raalte

Salland II

Salland II beslaat circa 15 hectare grond en wordt begrensd door de Harinkdijk in het zuiden, de Ridderschapsweg in het oosten en een aantal landbouwpercelen en een bosperceel rondom het Knapenveld. In het noordoosten vormen het perceel van basisschool De Linderte, het kinderdagverblijf en de sporthal de grens van het gebied Salland II. Deze locatie gaat ruimte bieden aan ongeveer 240 woningen. Voor de ontwikkeling van Salland II is in 2010 een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan vastgesteld.

Kaveluitgifte

Het grootste deel van de wijk wordt uitgegeven in particulier opdrachtgeverschap voor de bouw van tweekappers en vrijstaande woningen. Toekomstige kopers kunnen zelf een architect en aannemer kiezen en hun woning realiseren. Daarnaast zijn er rijenwoningen die projectmatig worden ontwikkeld. Het plan wordt gefaseerd uitgegeven. In de 1e uitgifteronde van plan Salland II geeft de gemeente 20 vrije kavels uit voor vrijstaande woningen en 34 vrije kavels voor tweekappers in particulier opdrachtgeverschap uit. Dit betekent dat de koper zelf de aannemer kiest.

Voor meer informatie over deze kavels: klik hier