px

10 voordelen van Luchtdicht bouwen

Lucht, een ongewenste indringer

De regelgeving rondom energiezuinig bouwen wordt steeds verder aangescherpt. Per 1 januari geldt de nieuwe epc van 0,4. Eén van de manieren om uw nieuwe woning energiezuinig te maken is door luchtdicht bouwen. Het biedt een hoog rendement. Naast de energie voordelen biedt dit vele andere voordelen.  Wij hebben de voordelen voor u op een rijtje gezet.

  1. Energie besparingluchtdicht

Koude lucht van buiten dat het huis binnenstroomt, moet worden verwarmd. Dat kost natuurlijk een berg energie. Een nieuwbouwwoning die niet luchtdicht is gebouwd, laat tot wel 1500 m3  buitenlucht per jaar in het huis binnendringen. Een luchtdicht gebouwde woning laat bijna 4 x minder koude buitenlucht binnen en bespaart daardoor een grote hoeveelheid gas op jaarbasis.

  1. De oplossing tegen tochtlekken

Lucht komt een woning binnen via tochtlekken.  Veel voorkomende tochtlekken zijn draaiende delen, stopcontacten, ventilatieroosters, de brievenbus en dakdoorvoeren. Door deze kieren en gaten wordt koude lucht naar binnen gedrukt. Deze lekken veroorzaken ongecontroleerde luchtbewegingen van te koude lucht. Dit zorgt voor tochtklanten. Met luchtdicht bouwen is dit probleem grotendeels verholpen.

  1. Minder geluidsoverlast

Geluid verplaatst zich door trillingen in de lucht. Als de lucht (met de geluidstrillingen) het huis niet binnen kan, kunnen ook de geluiden niet binnendringen. Klinkt simpel, maar levert vooral een hoog rendement aan luchtgeluidsisolatie.

  1. Het verwarmingsvermogen van de CV ketel kan omlaag

Door minder toestroom van koude lucht, hoeft de kachel minder hard te werken. Dit is niet alleen besparend voor het gasverbruik, ook het vermogen van de verwarmingsketel kan hierdoor een tandje minder.

  1. Behoud van uw constructie

Aantasting van de constructie van uw woning wordt voorkomen doordat vochtige lucht niet in kieren en gaten kan binnendringen.

  1. Niet alleen luchtdicht, ook waterdicht

  2. Het ventilatiesysteem werkt beter

Koude lucht aan de loefzijde en warme lucht aan de lijzijde veroorzaken een dwarsventilatie en ongecontroleerde luchtstromen. Bij matige en sterke wind waait de wind in niet-luchtdichte woningen zo sterk naar binnen dat de ventilatie box dit niet kan compenseren. Met luchtdicht bouwen is dit probleem verholpen.

  1. De lucht in een luchtdicht huis is minder droog

  2. Betere warmte-isolatie

Als het buiten warm is, stroomt de warme lucht door kieren en gaten naar binnen. De temperatuur in huis stijgt langzaam. Door deze kieren en gaten af te sluiten, kan er ook geen warme lucht het huis in. Hoe luchtdichter de woning, hoe beter de warmte buiten blijft.

  1. Lucht dicht is rookdicht

Omdat rook niet kan ontsnappen naar de buitenkant van uw woning, is de constructie beter bestand tegen brand.

Natuurlijk innoveert SelektHuis met deze ontwikkelingen mee en bouwen wij onze woningen zo veel mogelijk luchtdicht. Wilt u weten hoe?