px

Nieuwbouwwijk gasloos

Geen gasaansluiting nieuwbouw?

Vanaf 1 januari 2018 mogen gemeenten zelf bepalen of een nieuwbouwwijk gasloos wordt aangelegd.
Dit is één van de maatregelen die genomen kan worden bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Ongeveer 30% van de CO2-uitstoot wordt namelijk veroorzaakt door het verwarmen van o.a. woningen en gebouwen.

Wanneer een nieuwbouwwijk gasloos wordt aangelegd, moet er wel een alternatief beschikbaar zijn, die kan voorzien in de warmtevoorziening. Hierbij moet je denken aan een elektriciteitsnet of stadsverwarming. Dit laatste is een energieconcept om restwarmte of aardwarmte te gebruiken voor de centrale opwarming van water. Dit zal ook grote invloed hebben in de markt. We moeten voorbereid zijn op de toename in vraag naar alternatieven voor gas. Zoals bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen.

Bij SelektHuis zijn we dagelijks bezig met deze ontwikkelingen en streven we naar duurzame en energiezuinige oplossingen. We houden alles nauwlettend in de gaten en zullen dan ook voorbereid zijn.

Nieuws overzicht