px

Juni 2015

Juni 2015

Een eigentijdse interpretatie van dorpse baksteenarchitectuur zorgt voor een interessant beeld. De doorgemetselde kopgevels zijn een klassiek stijl element, de gevelopbouw, grijze kozijnen, en het grijze houten tussenlid zorgen ervoor dat de woning helemaal van nu is. Het bijgebouw is in de zelfde stijl door ontworpen en maakt deel uit van de compositie. Deze herhaling zorgt voor een krachtig totaalbeeld!