De schuurwoning kenmerkt zich door een sobere, eenduidige vorm, vaak een langgerekt staafmodel met een flauwe kap zonder een aanbouw in welke vorm dan ook.Schuurwoning


Ook de kleurstelling is vaak terughoudend. De liefde voor natuurlijke materialen is dan ook in bijna elk ontwerp terug te vinden. Echter wordt er vaak wel gebruik gemaakt van een moderne vormgeving, denk hierbij aan gevelopeningen (veel glas), constructies die zichtbaar mogen zijn, open plattegronden etc. Natuurlijke materialen zoals donkere houten potdekseldelen zorgen voor een natuurlijke en robuuste uitstraling.


De schuurwoning is een vrij nieuwe en opkomende architectuurstijl, dat zijn oorsprong heeft gevonden in de herontwikkeling van een boerenerf na het (deels) verdwijnen van de agrarische activiteiten. In het open landschap van het buitengebied zijn boerenerven met hun bebouwing vaak belangrijke herkenningspunten. Vaak zijn deze erven door de jaren heen ‘verrommeld’ geraakt. Wanneer de boer stopt met boeren wordt er dan de mogelijkheid geboden (via ruimte voor ruimte) om in ruil voor het slopen van schuren, stallen en het ‘opruimen van het erf’ een 2de woning te bouwen. Vanuit landschappelijk oogpunt is het dan wenselijk om deze woning qua vorm en uitstraling te laten lijken op de verdwenen schuur of stal, zodat de oorspronkelijke boerenwoning binnen het erf gevoelsmatig het belangrijkste woongebouw blijft en de nieuwe woning door zijn verschijningsvorm de herkenbaarheid¬† binnen de omgeving in stand houdt.


Hoewel ze daar van oorsprong niet thuis horen, verschijnt er af en toe ook een schuurwoning, of afgeleide daarvan, in een nieuwbouwwijk. Het platteland is steeds meer intrek, een rustig plekje in een landelijke omgeving is dan ook de perfecte plek voor een schuurwoning.


Informatie aanvragen

Informatie aanvragen (SelektSpecials/ SL Magazine)